SI A RTVV DEMANA EL SUPORT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT A LA DEFENSA DE RTVV

La plataforma ciutadana Sí a RTVV, la nostra ha iniciat amb el rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez Raneda, una sèrie de reunions amb les universitats valencianes per a demanar-los el suport a la defensa d’una RTVV en valencià, de qualitat i que faça el seu paper de servei públic fonamental per als valencians, i com a motor de la industria audiovisual valenciana.

Els membres de la plataforma Manuel Alcaraz, professor de Dret Constitucional, i Vicent Mifsud, president del Comité d’Empresa, li han explicat al rector de la Universitat d’Alacant, la necessitat que la reforma legislativa de RTVV garantisca el seu caràcter públic i els principis fundacionals de promoció de la llengua i la cultura pròpies dels valencians, així com de manteniment del patrimoni audiovisual valencià. A més han reclamat que es mantinguen els llocs de treball de RTVV mentre no es determine el model de radiotelevisió que es vol dur a terme.

En eixe sentit li han demanat al rector l’adhesió de la Universitat d’Alacant a la Declaració de Burjassot en defensa de la RTVV pública, i que es trasllade eixe suport a la Generalitat Valenciana. El rector ha mostrat la seua sintonia amb les reclamacions de la plataforma i ha anunciat que buscarà una posició conjunta amb la resta d’universitats valencianes. La plataforma té previstes reunions els pròxims dies amb la resta d’universitats valencianes i altres institucions, formacions polítiques i moviments socials.

Alacant, 18 d’abril de 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UN SERVEI PÚBLIC FONAMENTAL, EN VALENCIÀ I DE QUALITAT

Fes clic ací per veure el llistat d’adhesions.

RTVV és un servei públic fonamental per a la defensa de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.

La solució al deute de RTVV no és la privatització sinó un canvi en la gestió que l’allunye del control polític i que la pose al servei de tots els valencians.

Demanem una televisió professional, independent i compromesa amb la societat. Una televisió valenciana que promocione tot el nostre territori i siga motor de l’economia valenciana i el sector de l’audiovisual valencià.

Volem una televisió pública forta, que siga un referent d’independència informativa, participació ciutadana, i defensa de la nostra llengua i cultura.

 Si és això el que vols, et convidem a adherir-te  ací al manifest que anomenem “Declaració de Burjassot”.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Declaració de Burjassot

DECLARACIÓ DE BURJASSOT

SÍ A RTVV, LA NOSTRA.

UN SERVEI PÚBLIC FONAMENTAL, EN VALENCIÀ I DE QUALITAT

Els sotasignants, greument preocupats per les mesures que proposa la Generalitat Valenciana per a RTVV, mesures que no inclouen cap rendiment de comptes a la ciutadania, que tracten d’ocultar el saqueig, els excessos econòmics i les responsabilitats dels directius,

CONSIDEREM

1.- Que la gestió del Govern Valencià ha dut a la ruïna econòmica a RTVV i a gran part de la indústria audiovisual valenciana, amb la qual ha contret un enorme deute que no paga. El Govern de la Generalitat pretén ara carregar la seua incompetència sobre els treballadors i vol que la societat valenciana pague el deute generat.

2. Que s’ha incomplit reiteradament la llei de creació de RTVV, que tenia com a eixos fonamentals els següents:

2.1 Defensar la cultura i la llengua valencianes.

RTVV manté uns nivells d’ús del valencià insuficients, amb especial incidència en les emissions que més podrien ajudar a normalitzar-lo com ara la ficció.

2.2 Oferir un servei públic de qualitat a la ciutadania.

RTVV deixa de costat en la seva programació objectius tan importants com l’educació dels més menuts, la cohesió social o la vertebració del territori

2.3 Impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual valenciana

RTVV no ha actuat com a motor del sector audiovisual i mai no ha fet costat al sector en les seves necessitats i reivindicacions.

Des de la seva creació, RTVV s’ha negat a signar el conveni audiovisual amb el sector que hauria de regir tant els models de programació i producció que garantiren el nivell de qualitat dels programes com els continguts de RTVV i la gestió dels pressupostos. Aquest conveni audiovisual és el primer que han signat la resta de televisions autonòmiques amb la seva indústria audiovisual.

RTVV ha contractat amb productores d’altres autonomies programes de televisió per un valor aproximat de més del 60% del pressupost global assignat per a producció aliena. Això és impensable que ocórrega en qualsevol altra televisió autonòmica.

El govern valencià ha malbaratat constantment el pressupost de RTVV fent-lo servir com eina necessària per finançar empreses afins i per pagar favors polítics.

Aquesta mala gestió ha desviat fons que haurien d”haver ajudat a consolidar un sector industrial i professional fort i competitiu.

A més, la poca inversió que RTVV ha fet en el sector ha estat atorgada tot seguint criteris de relació personal i afinitat ideològica. Menys d’un 10% de les empreses ha rebut més del 90% de la inversió de RTVV en el sector audiovisual en funció d’aquest criteri d’amiguisme. RTVV ha perjudicat la major part de les empreses valencianes en afavorir la competència deslleial i les adjudicacions arbitràries.

3.- Que és possible i realitzable, viable, un model consensuat de gestió i finançament en el qual tenen cabuda tant els treballadors de RTVV com la indústria audiovisual valenciana.

4.- Que tirar treballadors al carrer, com planteja la Generalitat, no beneficia a RTVV ni a la indústria audiovisual ni a l’economia valenciana.

5.- Que el servei públic de radiotelevisió ha de ser un instrument de participació de la ciutadania, d’informació, de formació d’opinió i de llibertat d’expressió. Un instrument que ha de complir funcions de cohesió social i territorial, de difusió i promoció de la llengua i la cultura dels valencians, d’impuls a la indústria audiovisual i de potenciació de la innovació, la creativitat i l’experimentació en el conjunt de la indústria cultural valenciana.

6.- Que en el nou context digital que ha multiplicat l’oferta televisiva en castellà, el grup RTVV ha de combinar alts nivells de qualitat i audiències suficients perquè l’espectador puga gaudir d’una programació innovadora, atractiva, veraç i en valencià. RTVV ha de saber i poder combinar el model generalista i el model temàtic, sempre en obert, per proveir la societat d’uns productes audiovisuals que només la radiotelevisió pública valenciana pot oferir.

PROPOSEM

que el grup RTVV assumisca les funcions i objectius següents:

A) La llengua pròpia de RTVV és el valencià. La radiotelevisió valenciana ha de projectar la nostra identitat cultural i lingüística i difondre d’una manera crítica i renovadora el nostre patrimoni cultural i natural. RTVV ha de garantir l’equilibri territorial i reflectir la diversitat comarcal i local.

B) Garantir l’expressió plural de la societat, tot respectant la independència professional, el pluralisme i l’accés universal a la informació.

C) Assumir la funció de motor de la indústria audiovisual valenciana, no només en la producció sinó també com a estímul de les noves xarxes i tecnologies. Aquest suport ha de ser objectiu i transparent, tot afavorint la igualtat d’oportunitats i la lliure competència segons criteris de qualitat, professionalitat i transparència.

RTVV ha d’aprofitar la digitalització i els nous serveis interactius per a garantir l’accés de la ciutadania.

D) Oferir programes d’interés social i facilitar la integració social davant els canvis que produeix l’anomenada Societat de la Informació, amb els perills d’infoexclusió que comporta. Haurà de fomentar l’ús de les telecomunicacions en nous àmbits i la participació electrònica dels ciutadans, tot facilitant l’alfabetització digital i la formació en tecnologies de la informació.

E) Assumir el seu compromís cultural i promoure el teatre, la dansa, la música, el cinema, la literatura i l’art, actuant tant d’altaveu de la fecunda creativitat valenciana com de finestra per a la cultura universal, i facilitar l’accés de la ciutadania a aquests continguts.

F) Donar suport al sistema educatiu en tots els seus nivells i etapes formatives. Cal desenvolupar nous serveis, amb finalitats educatives directes i indirectes, en connexió amb tota la xarxa educativa.

G) Garantir el manteniment, amb caràcter públic, de l’arxiu audiovisual de la Unitat de Documentació de RTVV com a patrimoni cultural de tots els valencians

H) Portar a terme una gestió responsable, un sistema de finançament proporcionat i transparent i un recolzament del sector que rebutge els privilegis i les relacions interessades.

 

La consecució d’aquests objectius exigeix un compromís ferm per part de tots els grups parlamentaris per a fer una nova llei amb el màxim de consens, que tinga com a conseqüència immediata el cessament de la manipulació informativa, del malbaratament de recursos públics i de la baixa qualitat dels productes emesos. Un acord que permeta recuperar la confiança en la radiotelevisió pública en la mesura que faça creïble que actua al servei del conjunt de la ciutadania i no de manera partidista com ha fet fins ara.

Nosaltres considerem necessària la radiotelevisió pública. No creiem doncs en els discursos interessats que plantegen la seua privatització o liquidació. El problema no és RTVV sinó les actituds partidistes que l’han convertida en un instrument al servei del Govern. El problema no és RTVV, repetim, sinó la manera com l’ha usat el Govern de la Generalitat.

 

Per tot això, REIVINDIQUEM:

1. Que la nova llei siga el resultat d’un gran pacte per una radiotelevisió pública al servei de la ciutadania, una llei en la qual es contemplen les garanties perquè RTVV puga actuar amb autonomia del poder polític.

 

2. Que la Direcció General siga resultat d’aquest pacte i que, per tant, la persona que haja d’ocupar la DG en la nova etapa que obriria aquesta llei siga nomenada per les Corts Valencianes per una majoria de dos terços i per un període de sis anys. Que es tracte d’un professional independent i de reconeguda experiència i prestigi i que, a més de les aptituds professionals i el compromís al servei de la ciutadania, tinga un coneixement suficient de la realitat valenciana.

3. El Consell d’Administració també ha de ser resultat d’aquest gran pacte i es triarà també per dos terços de les Corts Valencianes, no podent ser exclòs cap grup parlamentari de tenir almenys una persona a proposta del grup. Cal incrementar la capacitat del Consell d’Administració per al control de RTVV, la sol·licitud d’informes i l’exigència de compliment dels acords.

4. Que es contemple en la nova llei el Consell Assessor i que es cree necessàriament sis mesos després com a màxim d’haver sigut aprovada la llei.

5. Que els canvis legislatius que s’aplicaran a RTVV incloguen el manteniment dels llocs de treball. Per a fer-ho factible, ha d’incorporar un increment de la producció pròpia, vinculada a les emissions, i oferir nous canals temàtics.

6. Que la nova legislació, a més dels compromisos econòmics de finançament per part de la Generalitat, incloga els valors que haurà de traslladar a les respectives programacions: assegurar el pluralisme polític, religiós i cultural, ser model de credibilitat i independència, fomentar el debat plural sobre qüestions d’interés públic, afavorir la cohesió social, contribuir a la normalització lingüística i cultural, impulsar els valors democràtics, la solidaritat, la participació ciutadana i l’esperit crític.

7. Prendre les mesures oportunes per a constituir de nou el Comité de Redacció, previst en el Conveni Col·lectiu de RTVV, com a instrument per a avaluar l’adequació dels diferents programes de contingut informatiu al pluralisme polític, la veracitat dels fets i l’absència de manipulació.

8. Instar la Generalitat Valenciana i les Corts perquè creen i posen en marxa el Consell Audiovisual (Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual), al qual l’Estatut d’Autonomia encomana vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals de comunicació social.

9. Un debat obert sobre RTVV, facilitant als representants polítics i sindicals tota la informació que se sol·licite per a l’anàlisi de la situació actual i les propostes quant al seu futur.

 

El grup RTVV és patrimoni de la ciutadania i ha d’actuar al seu servei en defensa i promoció de la llengua pròpia, la cultura valenciana i universal, els valors democràtics i el dret a la informació de totes i tots.

 

En Burjassot, 28 de gener de 2012


Posted in Uncategorized | 4 Comments